Betaling en annuleringsvoorwaarden

Betaling
 Zodra een student zich heeft aangemeld voor een cursus/workshop is hij/zij
betalingsplichtig. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanmelding en
betaling
 Minimaal 10 werkdagen voor de start van de cursus/workshop dient het verschuldigde
bedrag te zijn overgemaakt.
 Studenten die zich korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de cursus/workshop
aanmelden dienen het verschuldigde bedrag direct over te maken.
 Wil je de early bird prijs dan betaal je voor de daarop gestelde datum.
 Betaling geschiedt via de bank (ideal) of cash in de les van Jup Jansonius

Annulering door de student
 Annuleren van deelname aan een cursus dient schriftelijk plaats te vinden door een e-
mail te sturen aan: jaikwildansen@gmail.com
 De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten
worden betaald:  tot 2 maanden voor aanvang kan de workshop kosteloos worden
geannuleerd.
 Voor de de retraites gelden echter andere voorwaarden deze staan omschreven in de
beschrijving van het event.Ik adviseer je om een reis/annuleringsverzekering daarvoor
af te sluiten.
 bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de workshop is de student 25% van het
cursusgeld verschuldigd , tot 2 weken voor aanvang 50% en daarna het volledige
bedrag.
 Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de student vindt geen
restitutie van de kosten plaats.
 Bij verhindering van deelname na betaling is in overleg verschuiving naar een volgende
cursus/workshop mogelijk.

Annulering door 5rhythmsbyjup
  5rhythmsbyjup behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het
aanbod voor aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Studenten
worden hier uiterlijk 3 weken voor aanvang van op de hoogte gesteld. De student
kan ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende cursus, dan wel
de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.

Scroll to Top
X
X